MENU SLUITEN

IDTV Film & Video Productions BV 2005 t/m 2009

Producer: het organiseren van audiovisuele producties.Programma’s: Eigen Huis en Tuin VI en V, De Vakantierechter 2006 en 2007, De Rijdende Rechter 2006 en 2007, Het beste idee van Nederland, Wie het weet mag het zeggen 2006, Het Nationale Verkeersexamen 2006.

 • Zorgen voor benodigde faciliteiten, materialen en mensen.
 • Budget- en tijdsbewaker.
 • Coördinator en ondersteuning van regie/presentatie/deelnemers tijdens het opnameproces
 • Algemeen aanspreekpunt/vraagbaak
 • Werven van sponsoren en de coördinatie en controle van sponsorafspraken
 • Communicatie en publiciteit algemeen rond programma; creëren, coördineren en uitvoering van PR
 • Coördinatie en produceren van teksten voor onder andere websites en persberichten
 • Aanleveren van redactionele inhoud en presentatieteksten
 • Creatief sparringspartner bij brainstormsessies over inhoud programma’s en nieuwe formats
 • Uitwerking en uitvoering van creatief script in de praktijk
 • In kaart brengen van mogelijke kandidaten en items voor verschillende programma’s door middel van websearch, doornemen van diverse media en beoordelen van aanmeldingen
 • Opstellen van contracten en het maken en houden van ontwerppresentaties
 • Organiseren van brainstormsessies en vergaderingen
 • Volledige administratieve afhandeling van het productieproces